กำหนดการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครบรอบ ๒ ปี วันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียดกำหนดการ

 – วันศุกร์ ที่ ๘  กันยายน ๒๕๖๐

– วันเสาร์ ที่ ๙  กันยายน ๒๕๖๐