สุดอลังการ การประกวดดาว-เดือน ม.กาฬสินธุ์ น้องมิ้น น้องเรนเจอร์ คว้าต่ำแหน่ง

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งรอบตัดสิน ณ เวทีกลางแจ้งอาคารช่อตะแบกพื้นที่นามน ซึ่งผลการประกวด คือ

รางวัลดาวมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ลำดับ     KSU        ชื่อ-สกุล                       ชื่อเล่น        คณะ

1          07        นางสาวศศิธร คาคำสาร      น้องมิ้น       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

2          05        นางสาวสิริยากร ไชยเวช     น้องเตย     คณะครุศาสตร์

3          03        นางสาวอภิญญา กันสา       น้องกวางตุ้ง    คณะเทคโนโลยีสังคม

รางวัลเดือนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ลำดับ     KSU        ชื่อ-สกุล  ชื่อเล่น    คณะ

1           06        นายนริศวัฒน์ วันโนนาม      น้องเรนเจอร์    คณะครุศาสตร์

2           08        นายนาวิน ภาระจ่า             น้องเนี้ยบ       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

3           10        นายสุริยา พลพุทธา            น้องฟิล์ม        คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์