นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จัด“กิจกรรมเชียร์คณะครุศาสตร์“ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน    สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเชียร์กลางคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์จัดขึ้นทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการร้องเพลงประจำคณะ การท่องกฎต่างๆของคณะครุศาสตร์ โดยให้นักศึกษารุ่นพี่เป็นผู้มอบธงประจำคณะภายหลังการจัดกิจกรรม เพื่อแสดงว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ผ่านกิจกรรมเชียร์กลาง และได้ชื่อว่าเป็นกล้วยไม้ช่อที่ 10 อย่างเต็มภาคภูมิ

 

นายสัณห์ แทบพล : ข่าว

วินัย ชุ่อภัย          : เรียบเรียง

วีรพล คำสุวรรณ   : ภาพ