ปิดระบบรับสมัครเรียนแล้ว

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้อง “เคลียริ่งเฮาส์” (Clearing House) ที่ระบบส่วนกลาง

เพื่อยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

(ถ้าไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ เมื่อเลยกำหนดวันที่ 19 ธันวาคม จะถือว่าสละสิทธิ์ในทันที)

ระบบเคลียริ่งเฮาส์ จะเปิดให้ใช้งาน วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560 (สำหรับรอบที่ 1/1)