กรุณาอ่านคำชี้แจงให้ชัดเจน
 • ขั้นตอนการรายงานตัว
 • 1. กรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา (ESS) ดังนี้
  - ลิ้งค์สำหรับกรอกข้อมูล คลิกที่นี่
  - การเข้าสู่ระบบให้ใช้ รหัสผู้สมัครสอบคัดเลือก (ดูได้จากประกาศที่นี่) และ รหัสบัตรประชาชน
  - เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วน้อง ๆ จะได้เอกสาร 2 ไฟล์ คือ 1) ใบประวัติ 2) ใบแจ้งชำระเงิน
  - อ่านคู่มือการกรอกประวัติในระบบบริการการศึกษา คลิกที่นี่
 • 2. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาโดยสามารถทำได้ ดังนี้
  - นำใบแจ้งชำระเงินจากข้อ 1 ไปชำระที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา
  - หรือ ชำระผ่านหมายเลขบัญชี 404-3-19565-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เงินนอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย
  - หรือ นำใบแจ้งชำระเงินจากข้อ 1 ชำระด้วยตนเองที่งานคลัง ม.กาฬสินธุ์ ทั้งสองพื้นที่
  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2,100 บาท
 • 3. อัพโหลดเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้
  1) ใบประวัติจากระบบ ESS (จากข้อ 1)
  2) ใบแจ้งชำระเงินจากระบบ ESS (จากข้อ 1)
  3) หลักฐานการชำระเงิน
  4) บัตรประชาชน
  5) ทะเบียนบ้าน
  6) ใบแสดงผลการเรียน