ระบบนี้สำหรับนักศึกษาที่กรอกประวัติรายงานตัวและชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
คู่มือ

© มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2021