รอบโควต้าพิเศษ โรงเรียนในเครือข่าย


วัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เป็นผู้มีความสามารถด้าน ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและโรงเรียนในเครือข่ายลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และโรงเรียนในจังหวัดใกล้เคียง

ระดับ ปวส., ปริญญาตรีเทียบโอน, ปริญญาตรีต่อเนื่อง

สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 21 พ.ย. 62
รายงานตัวผ่านระบบ 22-29 พ.ย. 62
ส่งเอกสารรายงานตัว 3 ธ.ค. 62

ปริญญาตรี 4 ปี

สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 21 พ.ย. 62
สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) 26 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 29 พ.ย. 62
ยืนยันสิทธิ์ 30-31 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 ก.พ. 63
รายงานตัวผ่านระบบ 5-6 ก.พ. 63
ส่งเอกสารรายงานตัว 7 ก.พ. 63

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัคร และให้ผู้บริหารสถานศึกษารับรอง
2. ส่งใบสมัครและหลักฐานมายังมหาวิทยาลัย ช่องทางส่ง ดังนี้
2.1 ทาง Google Form
2.2 E-mail reg@ksu.ac.th
2.3 ส่งด้วยตนเองที่ งานทะเบียนและประมวลผล พื้นที่ในเมือง หรือพื้นที่นามน
2.4 ไปรษณีย์ ที่อยู่ : งานทะเบียนและประมวลผล (สมัครโควต้าพิเศษ) 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
ดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งใบสมัคร


สาขาและคุณสมบัติที่เปิดรับ รอบโควต้าพิเศษ