← หน้าแรก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 – 3 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบที่ 1.2 การรับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด https://www.ksu.ac.th/th/20556/

3 ขั้นตอนรายงานตัวออนไลน์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 1.2 รายงานตัววันที่ 1 - 5 มีนาคม 2564
1. ตรวจสอบรายชื่อ
2. กรอกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
จากนั้นชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามช่องทาง ดังนี้
– นำใบแจ้งชำระเงินไปชำระที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา
– หรือ นำใบแจ้งชำระเงินชำระด้วยตนเองที่งานคลัง ม.กาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง หรือนามน
– หรือ ชำระผ่านหมายเลขบัญชี 404-3-19565-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เงินนอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย
3. อัพโหลดเอกสารผ่านระบบ
----------------
เปิดภาคเรียน 1/2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564
กำหนดการอื่นๆ ติดตามได้ทางเพจมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


← หน้าแรก