← หน้าแรก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 2 โควตา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 2 โควตา

รายละเอียดเกี่ยวกับคะแนน จำนวนการรับ และสาขา 

<< รายละเอียดประกาศทุกรอบ คลิก >>


สมัครเรียนคลิกที่นี่

คู่มือการสมัครเรียน


ค่าสมัคร 200 บาท ชำระตามช่องทางในใบแจ้งชำระ หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เงินนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี: 404-3-19565-6 ประเภท: ออมทรัพย์

← หน้าแรก