← หน้าแรก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง และปริญญาตรีภาคพิเศษ รอบที่ 2 รับตรง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง และปริญญาตรีภาคพิเศษ รอบที่ 2 รับตรง

<< รายละเอียดประกาศทุกรอบ คลิก >>


สมัครเรียนคลิกที่นี่

คู่มือการสมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัครและรายงานตัว
1. สมัครและชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท
2. ตรวจสอบผลการสมัครอีกครั้ง 3-5 วันทำการ ผู้สมัครจะได้รับรหัสสมัครสอบสำหรับรายงานตัว
3. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2,100 บาท
 
ชำระตามช่องทางในใบแจ้งชำระ หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เงินนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี: 404-3-19565-6 ประเภท: ออมทรัพย์← หน้าแรก