← หน้าแรก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

รายชื่อ https://www.ksu.ac.th/th/21931/
link สำหรับกรอกประวัติ http://ess.ksu.ac.th/KSU/Registration/webform/EnrollmentLogin.aspx
link สำหรับอัพโหลดเอกสาร https://admission.ksu.ac.th/register.php

← หน้าแรก