คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคปกติและภาคพิเศษ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคปกติและภาคพิเศษ

เปิดรับสมัครวันที่ ๑๕ กันยายน – ๑๕ พฤษจิกายน ๒๕๖๔

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดประกาศ

ติดต่อสอบถาม โทร. 08 6458 4365 หรือ 08 6458 4361
Facebook: @ag.ksu1