ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2565

คณะศิลปศาสตร์

  • สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10 มิถุนายน 2565
  • สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) 11 มิถุนายน 2565
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 12 มิถุนายน 2565
  • รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 20 – 24 มิถุนายน 2565

* สำหรับภาคการศึกษา 1/2565 คณะ/สาขา อื่น ๆ ยังไม่เปิดรับสมัคร

* ข่าวประกาศรับสมัครคณะอื่น ๆ คลิกที่นี่