กำหนดการยืนยันสิทธิ์รอบ 2 โควตา (2.1 – 2.3) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

เนื่องจาก MYTCAS ได้มีการปรับกำหนดการยืนยันสิทธิ์ รอบ 2 Quota จากเดิมวันที่ 4 -5 พ.ค. 2565 เป็น วันที่ 9 – 10 พ.ค. 2565 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวแล้วในรอบ 2.1 – 2.3 ให้ทำการเข้าระบบ https://www.mytcas.com/ เพื่อทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบวันที่ วันที่ 9 – 10 พ.ค.

เฉพาะระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เท่านั้นที่ต้องทำการยืนยันสิทธิ์