ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม 4 สาขา

  • ปวส.การจัดการธุรกิจดิจิทัล
  • ปวส.เครื่องกลเกษตร
  • ปวส.เทคนิคสถาปัตยกรรม
  • ปวส.ดิจิทัลกราฟิก

กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช หรือ เทียบเท่า

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดประกาศและคุณสมบัติ