สมัครเรียนและผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 admission ผ่านระบบ Mytcas กลุ่มที่ยืนยันสิทธิ์ในการประมวลผลครั้งที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2566

สมัครเรียนและผ่านการคัดเลือก 📣📣 รอบที่ 3 admission ผ่านระบบ Mytcas กลุ่มที่ยืนยันสิทธิ์ในการประมวลผลครั้งที่ 1 และ 2

🔹 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 30 พ.ค.66

🔹 กรอกรายละเอียดรายงานตัวและชำระเงินออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 12 มิ.ย. 66

🔹 เปิดภาคการศึกษา 26 มิ.ย. 66

📌สอบถามข้อมูลได้ที่ เพจงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โทร. 08 6458 4365 และ 04 3602 053 >> https://www.facebook.com/REGKSU