หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปวส. การจัดการทั่วไป
ปวส. การจัดการทั่วไป
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://as.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ASKalasinU/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา https://www.facebook.com/BA.KalasinUniversity

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

แนวทางการประกอบอาชีพ      - เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

                                               -  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมองค์กร

                                               - นักวิเคราะห์และวางแผนในระดับหน่วยงาน องค์กรธุรกิจต่าง ๆ

ประกอบอาชีพในองค์กรรัฐวิสาหกิจ   - พนักงานฝ่ายธุรการ      - พนักงานฝ่ายบุคคล                                                            -  นักวิชาการในสายงานบริหารธุรกิจ

ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐบาล

ประกอบอาชีพอิสระในด้านบริหารธุรกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว และบริหารงานด้านองค์กร

แผนการเรียน

file:///Users/piyanuchthuakthep/Downloads/%E0%B8%81%E0%B8%88.63-1.pdf

ข้อมูลอื่น ๆ

กิจกรรมดีดี ปวส.การจัดการทั่วไป