หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปวส. ไฟฟ้ากำลัง
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา http://aim.eng.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://web.facebook.com/EEKSU-479522159520669

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

แนวทางการประกอบอาชีพ ช่างเทคนิค / ผู้ประกอบการ /หัวหน้าช่างเทคนิค ระบบไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ   

แนวทางการศึกษาต่อ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

แผนการเรียนข้อมูลอื่น ๆ