หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา http://me.eng.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/107104574406634/

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ


    

แผนการเรียน


ข้อมูลอื่น ๆ

ความร่วมมือกับสถานประกอบการ

1. บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จัดกัด

 

2. บริษัท จีเมติกส์ จัดกัด


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อค้า
โทรศัพท์ : 081-545-3166
E-mail : surasit_ksc@hotmail.com