TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน


สมัครเรียนต่อ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563 รับผู้สมัครทั่วประเทศ ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณาอ่านประกาศแนบท้ายนี้ให้ชัดเจน

กำหนดการ

- รับสมัคร 17 -27 เมษายน 2563
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 8 พฤษภาคม 2563
- ยืนยันสิทธิ์ 8 - 9 พฤษภาคม 2563
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 พฤษภาคม 2563
- รายงานตัว 27 พฤษภาคม 2563


ขั้นตอนการสมัคร
สมัครที่เว็บไซต์ student.mytcas.com

สมัครเรียน


ประกาศรับสมัคร