คำถามที่พบบ่อย

1.สาขาที่เปิดรับสมัคร และเกณฑ์การรับสมัครแต่ละรอบ

รายละเอียดสาขาที่เปิดรับสมัคร คลิกดูประกาศที่นี่ (กำหนดการรับและจำนวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

2.อัตราค่าเทอมแต่ละหลักสูตร คลิกเพื่อดู

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นแบบเหมาจ่าย

อัตราค่าเทอมระดับ ปวส คลิกที่นี่

อัตราค่าเทอมระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ยกเว้นคณะศึกศาสตร์ฯ คลิกที่นี่

อัตราค่าเทอมระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ฯ คลิกที่นี่ (ทุกวิชาเอก 7,150 บาท/เทอม)

อัตราค่าเทอมระดับปริญญาโท ทุกคณะยกเว้นคณะศิลปศาสตร์ คลิกที่นี่

อัตราค่าเทอมระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ คลิกที่นี่

3.ค่าสมัครและการชำระค่าสมัคร

ค่าสมัครระดับปริญญาตรี ปวส 200 บาท และระดับบัณฑิตศึกษา 400 บาท

ผู้สมัครสามารถสแกนชำระด้วยแอพพลิชั่นธนาคารใดก็ได้ โดยต้องสแกนตาม QR CODE ของตนเองที่ได้จากระบบรับสมัคร

สามารถใช้แอพพลิชั่นของคนอื่นสแกนให้ได้ แต่ต้องเป็น QR CODE ของตนเองเท่านั้น

ผู้สมัครไม่ต้องแจ้งหลักฐานการชำระ แต่ให้เก็บหลักฐานการชำระไว้กับตนเอง

ผู้ที่ชำระเงินจะมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกคนตามกำหนดแต่ละรอบ

4.การเข้าหอพักในมหาวิทยาลัย และข้อมูลการติดต่อหอพัก

มหาวิทยาลัยมีหอพักใน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งสองพื้นที่

กรณีมีความจำเป็นไม่ต้องการพักหอในมหาวิทยาลัยสามารถทำได้ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยกำหนด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Facebook งานหอพักพื้นที่นามน คลิกที่นี่ Facebook งานหอพักในเมือง คลิกที่นี่

หรือที่เว็บไซต์ กองกิจการนักศึกษา https://dsa.ksu.ac.th/

5.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษา

สามารถติดต่องานกองทุนได้ที่ Facebook กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา