มกส. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน MOU ในการขจัดปัญหาความยากจน ณ ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 งานรับเข้านักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมออกบูธแนะนำหลักสูตร ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน MOU ในการขจัดปัญหาความยากจน ณ ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ และศาลาประชาคมกลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษชีวิตปลอดภัยตำบลบัวขาว ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ให้แก่บุคคลทั่วไป