มกส.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน MOU ในการขจัดปัญหาความยากจน ณ ที่ว่าการอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 งานรับเข้านักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน MOU ในการขจัดปัญหาความยากจน ณ ที่ว่าการอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ให้แก่บุคคลทั่วไป ได้รู้จักมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มากขึ้น