KSU-ร่วมออกบูธ ในงานเปิดบ้านวิชาการ Open house คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ครบรอบ 11 ปี

วันที่ 14 กันยายน 2566 หน่วยงานรับเข้านักศึกษาร่วมออกบูธ ในงานเปิดบ้านวิชาการ Open house คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ครบรอบ 11 ปี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่นามน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ ภายในกิจกรรม มีการออกบูธของคณะต่าง ๆ ทั้ง 6 คณะ ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และจากสาขาต่าง ๆ ภายในคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา พร้อมทั้งการแข่งขันต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดร้องเพลง การประกวดโครงการ การประกวดวาดภาพในวรรณคดี ฯลฯ และหน่วยงานรับเข้านักศึกษาเองก็ดำเนินการให้คำปรึกษา รายละเอียดการสมัคร พร้อมการรับสมัครนักศึกษา