KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 งานรับเข้านักศึกษามาชวนน้องๆ เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกิจกรรมการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2567 #KSU #DEk67 #โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี