KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์และโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 งานรับเข้านักศึกษา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ให้กับน้องๆ โรงเรียนบัวสามัคคี​พิทยาสรรพ์ อำเภอสมเด็จ และโรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง​ อำเภอกมลาไสย​ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบพระคุุณผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว และน้อง ๆ ที่น่ารักทุกคนที่ให้การตอบรับ​ ม.กาฬสินธุ์​ เป็นอย่างดี🩵🩵#เรียนต่อมกาฬสินธุ์#แล้วเจอกันที่มกาฬสินธุ์