KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนปร่างกู่ จังหวัดศรีสะเกษ

งานรับเข้านักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากคณะ ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาและรับเข้านักศึกษา“งานวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ”📍ณ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ขอขอบพระคุณ โรงเรียนปรางค์กู่