KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งและโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 น. ทีมงานรับเข้านักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่ประจำคณะ ร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวให้กับน้อง ๆ นักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ณ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้งจังหวัดกาฬสินธุ์ ❤️🙏 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และน้องๆ นักศึกษาทุกคนค่ะ
และเวลา 13:30 น. ทีมงานรับเข้านักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่ประจำคณะ ร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวให้กับน้อง ๆ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ❤️🙏 ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ ครูแนะแนว และน้องๆ นักศึกษาทุกคนค่ะ