KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00น. ✅ ทีมงานรับเข้านักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่ประจำคณะ ร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรให้กับน้อง ๆ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 📍ณ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ❤️🙏 ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ ครูแนะแนว และน้องๆ นักเรียนทุกคน