KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนคำม่วง

🗓️วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ✅ ทีมงานรับเข้านักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่ประจำคณะ ร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรให้กับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 📍โรงเรียนคำม่วง : Khammuang School อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ❤️🙏ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ ครูแนะแนว และน้องๆ นักเรียนทุกคน