KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

🗓️วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ✅ ทีมงานรับเข้านักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่ประจำคณะ ร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรให้กับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในงานเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ ครั้งที่ 4 📍โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ❤️🙏 ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ ครู และน้องๆ นักเรียนทุกคน