KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

📢วันนี้ (25 มกราคม 2567) งานรับเข้านักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 100 คน🏫ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการชินกรณ์ แก้วรักษา และคุณครูวราภรณ์ พงษ์อุทธา หัวหน้างานแนะแนว ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการแนะแนวครั้งนี้ เป็นอย่างดี