KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์

วันที่ 9 ก.พ. 67 งานรับเข้านักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าเรียนมหาวิยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมกับแนะนำหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน ณ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รร.มอสวนขิงฯ น่ารัก และเป็นคนเก่งกันทุกคนเลยขอขอบคุณ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สำหรับการอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยได้เข้าแนะแนวในวันนี้