KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 งานรับเข้านักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อให้น้องๆ รร.ขมิ้นพิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและยินดีให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้าไปประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรและรับเข้านักศึกษา