KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 งานรับเข้านักศึกษาได้ออกไปประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรและรับเข้านักศึกษา ที่โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ โดยการออกไปประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรในครั้งนี้ มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ 13 คน