KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 งานรับเข้านักศึกษา ร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรและรับเข้านักศึกษา โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 14 คน