KSU- ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โดยในการออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษาในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

📍📍📍 KSU เปิดรับสมัคร #Dek67 ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สถาบันการศึกษาดีๆ ใกล้บ้าน หลักสูตรที่ครบพร้อม
สมัครออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม. 😊 ไม่เว้นวันหยุดราชการ