KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนดอนจานวิทยาคมและโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ภาคเช้า งานรับเข้านักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ทั้ง 6 คณะ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ และภาคบ่าย งานรับเข้านักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ทั้ง 6 คณะ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 ณ โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์