กำหนดการสัมภาษณ์และรายงานตัว รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2

ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์

วันที่ 5 เมษายน  2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น.