KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนนามนพิทยาคม

🗓️วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ✅ ทีมงานรับเข้านักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่ประจำคณะ ร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรให้กับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนามนพิทยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 📍โรงเรียนนามนพิทยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ❤️🙏ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ ครูแนะแนว และน้องๆ นักเรียนทุกคน