KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์

🗓️ วันที่ 8 มกราคม 2567 ทีมงานรับเข้านักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่ประจำคณะ ร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรให้กับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา (กรป.กลางอุปถัมภ์) อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”❤️🙏ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ ครูแนะแนว และน้องๆ นักเรียนทุกคน