KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์

🗓️ 8 มกราคม 2567✅ ทีมงานรับเข้านักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่ประจำคณะ ร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรให้กับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา (กรป.กลางอุปถัมภ์) อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 📍โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”❤️🙏ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ ครูแนะแนว และน้องๆ นักเรียนทุกคน