KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 งานรับเข้านักศึกษาพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่แนะแนวประชาสัมพันธ์ให้กับน้อง ๆนักเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และโรงเรียนอนุกูลนารี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567