KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนสามชัย อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 งานรับเข้านักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยอาจารย์ทั้ง 6 คณะ ลงพื้นที่รั้วเขียวเหลือง โรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา ให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์