ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 2 Quota รับตรง ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 29 พฤษภาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

โทรศัพท์ 043-602058

เว็บไซต์ : https://sht.ksu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

โทรศัพท์ 088-5742199

เว็บไซต์ : https://eng.ksu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์

โทรศัพท์ 043-602057

เว็บไซต์ : https://fla.ksu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

โทรศัพท์ 043 602 037

เว็บไซต์ : https://ed.ksu.ac.th

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านออนไลน์ ดังนี้