ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 3 Admission) ประจำปีการศึกษา 2567

รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6 – 12 มิถุนายน 2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 086-4584361
เว็บไซต์ : https://ag.ksu.ac.th
คณะบริหารศาสตร์
โทรศัพท์ 086-4584362
เว็บไซต์ : https://as.ksu.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 088-5742199
เว็บไซต์ : https://eng.ksu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
โทรศัพท์ 043-602058
เว็บไซต์ : https://sht.ksu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 043-602057
เว็บไซต์ : https://fla.ksu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
โทรศัพท์ 043-602037
เว็บไซต์ : https://ed.ksu.ac.th

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ระหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายน 2567

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านออนไลน์ ดังนี้